DSpace БДПУ

Головна сторінка DSpace

DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Recently Added

 • Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Каткова, Тетяна Ігорівна; Горбатюк, Лариса Василівна; Кравченко, Наталя Володимирівна; Alieksieieva, Hanna; Katkova, Tatiana; Horbatiuk, Larysa; Kravchenko, Nataliya (Bratislava : the University of Economics in Bratislava, 2019-10)
  Для оценивания и прогнозирования финансового состояния предприятия в течение многих лет широко используются математические методы. В работе проведен анализ известных методов диагностики финансового состояния с использованием ...
 • Пшенична, Наталя Сергіівна; Pshenychna, Natalya (ФОП Однорог Т.В., 2018)
  Обґрунтовано необхідність розвитку хімічного компоненту професійної компетентності майбутнього вчителя Нової української школи, що є запорукою формування в учнів таких ключових компетентностей, як «обізнаність у природничих ...
 • Кідалов, Валерій Віталійович; Kidalov, Valery (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  У брошурі подано нариси життя й діяльності доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики та методики навчання фізики факультету фізикоматематичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського ...
 • Жук, Наталя Валентинівна; Zhuk, Natalia (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  У брошурі подано нариси життя й діяльності кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету Жук Наталі ...
 • Власенко, Катерина Володимирівна; Ловьянова, Ірина Василівна; Ачкан, Віталій Валентинович; Кондратьєва, Оксана Марківна; Сітак, Ірина Вікторівна; Чумак, Олена Олександрівна; Vlasenko, Kateryna; Lovʹyanova, Iryna; Achkan, Vitaliy; Kondratʹyeva, Oksana; Sitak, Iryna; Chumak, Olena (Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 2019)
  Проаналізовано світовий досвід впровадження онлайн-навчання, контент відкритих освітніх онлайн-платформ, досвід авторів у викладанні математичних дисциплін у закладах вищої освіти та результати опитування ...

View more