DSpace БДПУ

Перегляд по назві

Перегляд по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Hurtado Madrid, Miguel; Trinidad Garcia, Gregorio; Alieksieieva, Hanna; Italo Cortez, Jose; Sosnytska, Natalya; Luis Ameca, Jose; Merlo Simoni, Fernanda; Antonio Aguilar Rodríguez, Cesar; Алєксєєва, Ганна Миколаївна (Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019)
  The techniques used to compress data allow a bigger transfer of information due to the processing that is performed, by means of numerical and statistical transformations, it is possible to represent the same information ...
 • Андрусенко, Анастасія Русланівна; Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Alieksieieva, Hanna; Черкатська, Галина Олексіївна (Berdyansk : BSPU, 2020)
  Розкривається питання розробки проектів на платформі Arduino (версія Uno) на прикладі підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі цифрових технологій Бердянського державного педагогічного університету.
 • Немченко, Сергій Геннадійович; Голик, Олександр Борисович; Nemchenko, Sergіy; Holik, Olexander (John Wiley & Sons Ltd and The British Educational Research Association, 2018)
  Reform of secondary school depends on the level of pedagogical staff training, especially of school leaders. School management is the most popular one, it takes into account all the factors that affect the school and defines ...
 • Власенко, Катерина Володимирівна; Чумак, Олена Олександрівна; Сітак, Ірина Вікторівна; Калашнікова, Тетяна; Ачкан, Віталій Валентинович; Vlasenko, Kateryna; Chumak, Olena; Sitak, Irina; Kalashnykova, Tetiana; Achkan, Vitaliy (Horizon Research Publishing (HRPUB), 2020)
  The article looks into the problem of improving the level of students’ motivation during the study of Mathematics. This study focuses on the implementation of the С2 model within CLIL-approach while teaching Elementary ...
 • Хоменко, Віталій Григорович; Павленко, Лілія Василівна; Павленко, Максим Петрович; Хоменко, Світлана Валеріївна; Khomenko, Vitaliy; Pavlenko, Liliya; Pavlenko, Maksym; Khomenko, Svitlana (Institute of Information Technologies and Learning Tools; University of Management in Education; Institute of Education Content Modernization, 2020-06)
  Based on the analysis of scientific and methodological sources, the article looks at the state of informational and methodological support of students’ independent study. The authors conclude that insufficient attention ...
 • Мартиненко, Олена Володимирівна; Martynenko, Olena (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016)
  The article specifies the professional training of future teachers of choreography, and stresses the importance of the issues, concerning the future specialists’ acquisition of theoretical and method knowledge in ...
 • Васейко, Юлія; Ярощук, Лілія Григорівна; Vaseiko, Yuliia; Yaroshchuk, Liliya (Бердянськ : БДПУ, 2020-09)
  Мета дослідження – розкрити педагогічні ідеї Миколи Корфа та їх вплив на сучасний моніторинг якості освіти. У статті досліджено педагогічні ідеї барона М. О. Корфа, що стосуються проблеми моніторингу якості освіти, адже ...
 • Паршутіна, Олена Анатоліївна; Parshutina, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2019-11-18)
  У кваліфікаційній роботі запропоновано шляхи розв’язання проблеми формування у підлітків безпечної поведінки в кібер-просторі; здійснено теоретичний аналіз проблеми формування безпечної поведінки підлітків в кібер-просторі ...
 • Дацюк, Вікторія; Гончарук, Олена; Datsiuk, Viktoriia,; Honcharuk, Olena (БДПУ, 2019-10)
  Граматичний лад сучасних мов, зокрема й української, характеризує система граматичних категорій, що, виконуючи роль ядерних компонентів мовної організації, репрезентовані на багатьох ярусах мовної структури. Статтю ...
 • Кравченко, Наталя Володимирівна; Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Горбатюк, Лариса Василівна; Венецький, Дмитро; Kravchenko, Nataliya; Alieksieieva, Hanna; Horbatyuk, Larysa (CEUR Workshop Proceedings, 2020)
  The article is devoted to the problem of development information systems design skills considering issues for visually impaired people inclusion. It is established that the known training tools for information systems ...
 • Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Кравченко, Наталя Володимирівна; Горбатюк, Лариса Василівна; Alieksieieva, Hanna; Kravchenko, Nataliya; Horbatyuk, Larysa (Publishing House of Katowice School of Technology, 2020)
  The article is dedicated to the problem of development of the creative abilities of students as the component of soft ckils. It is proposed the model of formation of the creative professional potential of the future ...
 • Кідалов, Віталій Валерійович; Бачериков, Юрій Юрійович; Жук, Антон Геннадійович; Окхрименко, Ольга Борисівна; Оптасюк, Сергій Васильович; Kidalov, Vitaliy; Bacherikov, Yury; Zhuk, Anton; Okhrimenko, Olga; Optasyuk, Sergiy (Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2019-01-01)
  Effect of doping the method on luminescent characteristics of dispersed ZnS doped with Ag has been studied in this work. The analysis of ratio of the intensity of photoluminescence bands related with the centres caused ...
 • Alieksieieva, Hanna; Chernieha, Olena; Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Чернега, Олена Анатоліївна (Sheffield. Science and education LTD, 2019)
  A new paradigm of education considers specialist’s ability to self-studying, self-sustained searching of knowledge and shaping of his/her need for professional and personal self-improvement as one of the goals of specialist’s ...
 • Прядко, Юлія Павлівна; Школа, Ірина Вікторівна; Priadko, Julia; Shkola, Iryna (Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019)
  Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (історія). Метою навчального посібника є формування іншомовної комунікативної компетентності ...
 • Шульженко, Анжеліка Сергіївна; Shulzhenko, Anzhelika (Morrisville, Lulu Press, 2017)
 • Шульженко, Анжеліка Сергіївна; Shulzhenko, Anzhelika (Morrisville, Lulu Press, 2017)
 • Малихін, Андрій Олександрович; Malykhin, Andrew (L’Association 1901 «SEPIKE»., 2016)
  Article deals with the essence and peculiarities of action-competence approach to the methodic training of future teacher of Techologies. In particular it is noted that action-competence approach is analyzed within the ...
 • Халабузар, Оксана Анатоліївна; Khalabuzar, Oksana (БДПУ, 2019-10)
  Стаття присвячена особливостям процесу формування логічних навичок студентів педагогічних вищих навчальних закладів на матеріалі художніх творів літератури. Окреслено логічні знання та навички, які можна поліпшити за ...
 • Wornalkiewicz, Władysław (Bratysława : Wydawnictwo DENAKYR, 2020)
 • Wornalkiewicz, Władysław (Svidler A.L., 2020)
  Видання призначене, зокрема, для студентів заочної форми навчання за спеціальностями «Управління», «Адміністрування» та «Логістика». Видання знайомить з основами інформатики, зокрема, із функціоналом офісного застосування ...