DSpace БДПУ

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Мистецтво балетмейстера», освітньо-професійна програма «Хореографія. Фітнес», освітній ступінь бакалавр, галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 024 Хореографія

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах