DSpace БДПУ

Диференційна діагностика мовленнєвих вад

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Ревуцька, Олена Володимирівна
dc.contributor.author Revutska, Olena
dc.date.accessioned 2020-04-01T09:27:29Z
dc.date.available 2020-04-01T09:27:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/2640
dc.description.abstract Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Диференційна діагностика мовленнєвих вад» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 016 Спеціальна освіта uk
dc.publisher Бердянськ : БДПУ uk
dc.subject Диференційна діагностика uk
dc.subject спеціальна освіта uk
dc.subject мовленнєві вади uk
dc.subject логопедична робота uk
dc.title Диференційна діагностика мовленнєвих вад uk
dc.type Working Paper uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу