DSpace БДПУ

WEB-квест технології у роботі з дітьмй із синдромом дауна

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Сизко, Ганна Іванівна
dc.contributor.author Дубовенко, Анна Володимирівна
dc.contributor.author Dubovenko, Anna
dc.contributor.author Syzko, Hanna
dc.date.accessioned 2021-02-04T08:56:37Z
dc.date.available 2021-02-04T08:56:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Дубовенко А. WEB-квест технології у роботі з дітьмй із синдромом дауна / Анна Дубовенко, Ганна Сизко // Стратегії розвитку сучасної освіти і науки : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 лютого 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. uk
dc.identifier.uri http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/3456
dc.description.abstract Стаття присвячена опису корекційної роботи з використання WEB-квесту як засобу розвитку комунікативної компетенції дітей з генетичними порушеннями, зокрема з синдромом Дауна. У рамках дослідження комунікативної компетенції у дітей із синдромом Дауна нами був здійснений теоретичний аналіз літератури вітчизняних та зарубіжних учених. Була проаналізована наукова література з проблеми розвитку комунікативної компетенції дітей із синдромом Дауна та визначені структурні компоненти комунікативної сфери. В процесі дослідження були визначені та описані особливості комунікативної сфери дитини із синдромом Дауна, а саме: низький рівень експресивного мовлення, недостатній рівень зацікавленості у сумісній діяльності, недостатній рівень розуміння норм спілкування та нерозуміння причинно-наслідкових зв’язків у ситуаціях комунікації. uk
dc.publisher Бердянськ : БДПУ uk
dc.subject Комунікативні навички uk
dc.subject інклюзія uk
dc.subject Синдром Дауна uk
dc.subject WEB-квест технології uk
dc.title WEB-квест технології у роботі з дітьмй із синдромом дауна uk
dc.type Thesis uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу