DSpace БДПУ

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, предметної спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Пшенична, Наталя Сергіївна
dc.contributor.author Pshenychna, Natalya
dc.date.accessioned 2021-04-05T06:37:09Z
dc.date.available 2021-04-05T06:37:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/3900
dc.publisher Бердянський державний педагогічний університет uk
dc.subject професійна компетентність uk
dc.subject міжпредметні зв'язки uk
dc.subject загальні компетентності uk
dc.title Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, предметної спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). uk
dc.type Other uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу