DSpace БДПУ

Перегляд Навчальні посібники за датою

Перегляд Навчальні посібники за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Папанова, Валентина Анатоліївна; Papanova, Valentyna (Знання, 2000)
  В учебном пособии рассматриваются круг историко-правовых фактов из истории Украины, правовые традиции, юридическая терминология, анализируются основные правовые институты, системы кодификации и важнейшие правовые акты ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin; Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor (Просвіта, 2002)
  В книге представлено исследование К.А.Бахановым и И.И.Лыманом дневников титулярного советника В.К.Крыжановского как исторического источника 30-70-х годов ХІХ в. Опубликованы дошедшие до нас тексты дневников В.К.Крыжановского ...
 • Крижко, Василь Васильович; Kryzhko, Vasily (Освіта України, 2005)
  Навчальний посібник охоплює широкий аспект теоретичних засад наукового менеджменту, його історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації управлінців. Ґрунтовно аналізуються типи та особливості освітнього середовища, ...
 • Крижко, Василь Васильович; Мамаєва, Ірина Олександрівна; Kryzhko, Vasily; Mamayeva, Iryna (Освіта України, 2005)
  Навчальний посібник присвячений дослідженню ціннісносмислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили ...
 • Лиходєєва, Ганна Володимирівна; Lykhodyeyeva, Hanna (Бердянський державний педагогічний університет, 2005)
  Знання елементів стохастики – науки про випадкове, тобто елементів теорії ймовірності та математичної статистики значною мірою сприяє інтелектуальному розвитку учнів, виробленню уміння аналізувати випадкові фактори, ...
 • Амелькін, Віктор Іванович; Рогозін, Ігор Вікторович; Хоменко, Віталій Григорович; Христіанінов, Олександр Миколайович; Amelʹkin, Viktor; Rohozin, Ihor; Khomenko, Vitaliy; Khrystianinov, Oleksandr (Просвіта, 2005)
  Навчальний посібник призначений для студентів індустріально-педагогічних та загальнотехнічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Трудове навчання» і «Професійне навчання». ...
 • Бєлова, Юлія Юріївна; Дикарєва, Л.Й.; Лазаренко, Л.В.; Литвин, Т.І.; Рева, Я.С.; Христіанінов, О.М.; Byelova, Yuliya; Dikarêva, L.; Lazarenko, L.; Lytvyn, T.; Reva, Y.S.; Khrystianinov, O. (-, 2006)
  Запропонована програма курсу «Практикум у навчальних майстернях з обслуговуючої праці», яка передбачає професійну підготовку майбутнього вчителя трудового навчання за спеціальністю 6.010100 «Трудове навчання (технічна ...
 • Вєнцева, Надія Олександрівна; Ventseva, Nadia (Ос­но­ва, 2007)
  Посібник присвячено проблемі підвищення інтелектуальної активності школярів на уроках історії. Він містить дискусійні питання та методику їх розв’язання при вивченні курсів Історії України в 7–8 класах. Пропонований ...
 • Мягченко, Олександр Петрович; Myahchenko, Oleksandr (-, 2007)
  Біохімія – наука про хімічні процеси, що відбуваються в живих об’єктах – клітинах, їх сукупностях – тканинах, органах, системах органів –всьому організмі, зокрема твартни, рослини, людини. Такі знання важливі для кожного ...
 • Трофимов, Володимир Анатольович; Trofimov, Volodymyr (Бердянський державний педагогічний університет, 2007)
  У легкоатлетичній практиці накопичений досить великий досвід використання спеціальних вправ в освоєнні легкоатлетичних вправ; бігу, стрибків і метань. У методичному посібнику узагальнений досвід кваліфікованих тренерів ...
 • Богданов, Ігор Тимофійович; Bogdanov, Ihor (Четверта хвиля, 2007)
  У навчальному посібнику викладено навчально-теоретичний матеріал з фізичних основ електротехніки, що уводить студентів до сфери понять, принципів, ідей, конструкцій і можливостей електротехнічних пристроїв (електровимірювальних ...
 • Богданов, Ігор Тимофійович; Сосницька, Наталя Леонідівна; Bogdanov, Ihor; Sosnytsʹka, Natalya (Четверта хвиля, 2007)
  Багаторічний досвід роботи в педагогічному університеті переконав нас у потребі створення спецкурсу «Фізика як навчальний предмет : історико-методичний аспект», який презентовано у посібнику. Даний курс має дві основні ...
 • Богданов, Ігор Тимофійович; Bogdanov, Ihor (Четверта хвиля, 2007)
  У посібник вміщено тестові та творчі завдання з курсу електротехнічних дисциплін, що вивчаються майбутніми фахівцями в педагогічних навчальних закладах. Посібник містить тест пропедевтичного (вхідного) контролю, який має ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin (Бердянський державний педагогічний університет, 2007)
  Навчальний посібник для студентів історичних факультетів укладено на основі “Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України” .
 • Гуренко, Ольга Іванівна; Hurenko, Оlha (ТОВ “Юго-Восток, ЛТД“, 2007)
  Навчально-методичний посібник складається з двох розділів. У першому розділі викладені теоретичні основи етнокультурної компетентності, представлена її модель та технологія формування етнокультурної компетентності студентів ...
 • Мирошниченко, Володимир Олександрович; Федчиняк, Артур Олександрович; Myroshnychenko, Vladimir; Fedchynyak, Arthur (Основа, 2008)
  Посібник містить тренувальні тести із всесвітньої історії (6—11 класи), що відповідають Програмі зовнішнього незалежного оцінювання на 2008 р. Українського центру оцінювання якості освіти. Видання розраховане на вчителів, ...
 • Мартиненко, Олена Володимирівна; Martynenko, Olena (ЛАНДОН-ХХІ, 2008)
  У посібнику розкривається навчально-виховний аспект хореографічного мистецтва та доцільність його використання в системі дошкільної освіти, розглядаються психофізіологічні особливості розвитку дітей 5-6 років і їх ...
 • Улюкаєва, Ірина Гереєвна ; Ulyukaeva, Irina (ЛАНДОН-ХХІ, 2008)
  Матеріали, що містяться в хрестоматії, можуть бути використані при вивченні “Історії загальної та дошкільної педагогіки” та інших професійно-спрямованих дисциплін, проведенні науково-дослідної роботи, написанні ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin; Нищета, Владимир Анатольевич; Nishcheta, Volodymyr (Основа, 2008)
  Нині в освіті України спостерігаються тенденції до вдосконалення традиційних методик і методів роботи з учнями та пошук і розробка нових альтернативних технологій. Одним із таких методів, що суттєво збагачує навчальний ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin (Основа, 2009)
  Дослідження відомого в Україні вченого-методиста присвячене вивченню змісту шкільних програм з історії упродовж останнього часу, що допоможе збагнути, чого варто позбутися, а що треба зберігти в нових програмах. Посібник ...