DSpace БДПУ

Навчально-методичні посібники

Навчально-методичні посібники

 

Останні додані

 • Сердюк, Тетяна Іванівна; Serdyuk, Tetyana (Видавець Ткачук О.В., 2014)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються провідні теми курсу "Теорія і методика історико-побутового танцю", який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності Хореографія.
 • Попова, Лариса Петрівна; Popova, Larysa (ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2019)
  Мета навчального посібника – забезпечення підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійної діяльності в галузі навчання молодших школярів української мови у відповідності з останніми тенденціями та технологіями ...
 • Ярова, Олена Борисівна; Співак, Ірина Едуардівна; Yarova, Olena; Spivak, Irina (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Програма навчальної та виробничої педагогічної практики з іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури рекомендована студентам освітнього ступеня «бакалавр» (денна та заочна форма), які навчаються за спеціальністю ...
 • Ачкан, Віталій Валентинович; Панова, Світлана Олегівна; Achkan, Vitaliy; Panova, Svitlana (Бердянський державний педагогічний університет, 2017)
  Посібник містить розробки практичних занять із навчальної дисципліни “Додаткові розділи методики навчання математики”, метою викладання якої є методична підготовка майбутніх учителів математики до практичної діяльності у ...
 • Павленко, Руслан Валентинович; Pavlenko, Ruslan (2017)
  Процес формування висококваліфікованих керівників дитячих хореографічних колективів передбачає глибоке знання спеціальних дисциплін, серед яких одне з провідних місць належить народно-сценічному танцю. У навчально-методичному ...
 • Павленко, Руслан Валентинович; Pavlenko, Ruslan (2015)
  Процес формування висококваліфікованих керівників дитячих хореографічних колективів передбачає глибоке знання спеціальних дисциплін, серед яких одне з провідних місць належить народно-сценічному танцю. У навчально-методичному ...
 • Тараненко, Юлія Петрівна; Taranenko, Juliya (ПП Скребейко П.В., 2017)
  У навчально-методичному посібнику розкривається навчально-виховний аспект хореографічної діяльності як засобу художньо-творчого розвитку дітей, розглядаються індивідуально-вікові та психофізіологічні особливості дітей ...
 • Дубінець, І.В.; Григор’єва, Вікторія Вікторівна; Матвєєва, О.В.; Пащенко, І.М.; Сергієнко, Світлана Михайлівна; Смаковський, Юрій Васильович; Щербакова, Н.М.; Dubinets, І.; Grigoryeva, Victoria; Matveeva, O.; Pashchenko, І.; Serhiyenko, Svitlana; Smakovsʹkyy, Yuriy; Shcherbakova, N. (ПП Скребейко П.В., 2017)
  Навчальний посібник містить практичні поради до державного екзамену зі спеціальних предметів (практикум інструментально- виконавської підготовки, практикум диригентсько-хорової підготовки), матеріали педагогіки та ...
 • Антоненко, Олександр Володимирович; Бардус, Ірина Олександрівна; Antonenko, Oleksandr; Bardus, Iryna (ТОВ "ПромАрт", 2018)
  Пропонований навчальний посібник присвячений питанням організації і функціонування сучасних комп’ютерів та їхніх основних складових частин. Розглянуто структуру і функціонування комп’ютерів нейманівського типу, принципи ...
 • Трофимов, Володимир Анатольович; Осіпов, Віталій Миколайович; Самсутіна, Наталя Михайлівна; Шмигов, П.В; Trofymov, V.; Samsutina, Natalia; Osipov, V.; Schmigov, P. (Бердянський державний педагогічний університет, 2007)
  У навчально-методичному посібнику на основі педагогічної практики і даних наукових досліджень викладені рекомендації з організації і методики проведення занять фізичною культурою зі студентами, що мають різні відхилення в ...
 • Шиман, Олександра Іванівна Shimаn,Oleksandra (-, 2013)
  Пропонований навчально-методичний комплекс повністю забезпечує навчання основ інформатики з елементами програмування студентів напрямку підготовки 6.010102 Початкова освіта. Розміщений в чотирьох друкованих посібниках ...
 • Шиман, Олександра Іванівна; Shimаn, Oleksandra (Просвіта, 2012)
  Запропонований навчально-методичний посібник включає в себе весь необхідний матеріал для освоєння теоретичних положень та використання практичних робіт з базового курсу інформаційних технологій студентами напрямку підготовки ...
 • Мартиненко, Олена Володимирівна; Martynenko, Olena (Ткачук О.В., 2013)
  У посібнику розривається одна з провідних тем курсу «Мистецтво балетмейстера», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. Автор розкриває історію ...
 • Коваль, Людмила Вікторівна; Ніконенко, Тетяна Володимирівна; Koval, Lyudmila; Nikonenko, Tetyana (Ткачук О.В., 2014)
  Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів ...
 • Кашкарьова, Л.Р.; Kaşkarova, L.R. (Бердянський державний педагогічний університет, 2011)
  У навчально-методичному посібнику представлено основний матеріал до опанування курсом «Вступ до спеціальності Практична психологія». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються ...
 • Карапетрова, Олена Володимирівна; Karapertova, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2015)
  У навчальному посібнику розглядаються найважливіші психологічні категорії – особистість, діяльність, спілкування – з погляду їх теоретичного аналізу, що сформувався у вітчизняній психології. Значна увага приділена ...
 • Карапетрова, Олена Володимирівна; Karapertova, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2014)
  У навчальному посібнику представлено систематизований виклад основних розділів диференціальної психології. Розкрито теоретичні підходи до пояснення причин та чинників, що визначають варіації людської психіки, відображено ...
 • Старинська, Олена Віталіївна; Starynska, Olena (ЛАНДОН-ХХІ, 2011)
  Посібник містить методичні рекомендації для вчителів початкової школи, практичних психологів в закладах освіти та батьків першокласників. Зібраний та апробований автором матеріал дозволить діагностувати рівень ...
 • Петровська, Катерина Володимирівна; Petrovska, Katerina (ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012)
  Навчально-методичний посібник містить результати дослідження проблеми формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань. Зміст посібника складають методи та форми роботи з ...
 • Петровська, Катерина Володимирівна; Petrovska, Katerina (ЛАНДОН-ХХІ, 2011)
  Навчально-методичний посібник містить результати дослідження проблеми формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань; діагностичні методики для виявлення рівня сформованості ...

View more