DSpace БДПУ

Перегляд Навчально-методичні посібники за датою

Перегляд Навчально-методичні посібники за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Трофимов, Володимир Анатольович; Осіпов, Віталій Миколайович; Самсутіна, Наталя Михайлівна; Шмигов, П.В; Trofymov, V.; Samsutina, Natalia; Osipov, V.; Schmigov, P. (Бердянський державний педагогічний університет, 2007)
  У навчально-методичному посібнику на основі педагогічної практики і даних наукових досліджень викладені рекомендації з організації і методики проведення занять фізичною культурою зі студентами, що мають різні відхилення в ...
 • Буянов, Павло Георгійович; Buyanov, Pavlo (Юго-Восток, 2009)
  У навчальнометодичному посібнику висвітлені основні відомості з тем нарисної геометрії, типові приклади та хід розв’язання графічних задач, завдання для самоперевірки. Видання розраховане на студентів усіх форм ...
 • Петровська, Катерина Володимирівна; Petrovska, Katerina (ЛАНДОН-ХХІ, 2011)
  Навчально-методичний посібник містить результати дослідження проблеми формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань; діагностичні методики для виявлення рівня сформованості ...
 • Старинська, Олена Віталіївна; Starynska, Olena (ЛАНДОН-ХХІ, 2011)
  Посібник містить методичні рекомендації для вчителів початкової школи, практичних психологів в закладах освіти та батьків першокласників. Зібраний та апробований автором матеріал дозволить діагностувати рівень ...
 • Кашкарьова, Л.Р.; Kaşkarova, L.R. (Бердянський державний педагогічний університет, 2011)
  У навчально-методичному посібнику представлено основний матеріал до опанування курсом «Вступ до спеціальності Практична психологія». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються ...
 • Буянов, Павло Георгійович; Корець, М.С.; Подольський, В.І.; Рогозіна, Ольга Василівна; Сиващенко, С.І.; Сілохін, Ю.В.; Buyanov, Pavlo; Korets, M.; Podolsky, V.; Rogozin, Olha; Sivashchenko, S.; Silochin, U. (ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2011)
  У навчально-методичному посібнику висвітлені основні відомості з професійної підготовки студентів – майбутніх учителів технології. Видання розраховане на студентів усіх форм навчання індустріально-педагогічних, ...
 • Сидорченко, Тетяна Федорівна; Задворна, Олена Василівна; Ліпанова, О.А.; Sydorchenko, Tatyana; Zadvornaya, Elena; Lipanova, О.А. (Ткачук О.В., 2012)
  В навчально-методичному посібнику коротко висвітлені теоретикометодологічні положення та принципи регіональної економіки. Викладені питання динаміки, структури та регіональних особливостей розвитку національного господарського ...
 • Маркова, Є.С.; Markova, E.S. (Просвіта, 2012)
  Пропонований навчально-методичний посібник включає в себе необхідний матеріал для виконання самостійної і контрольної робіт з базового курсу інформаційних технологій студентами напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. ...
 • Петровська, Катерина Володимирівна; Petrovska, Katerina (ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012)
  Навчально-методичний посібник містить результати дослідження проблеми формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань. Зміст посібника складають методи та форми роботи з ...
 • Шиман, Олександра Іванівна; Shimаn, Oleksandra (Просвіта, 2012)
  Запропонований навчально-методичний посібник включає в себе весь необхідний матеріал для освоєння теоретичних положень та використання практичних робіт з базового курсу інформаційних технологій студентами напрямку підготовки ...
 • Мартиненко, Олена Володимирівна; Martynenko, Olena (Ткачук О.В., 2013)
  У посібнику розривається одна з провідних тем курсу «Мистецтво балетмейстера», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. Автор розкриває історію ...
 • Шиман, Олександра Іванівна Shimаn,Oleksandra (-, 2013)
  Пропонований навчально-методичний комплекс повністю забезпечує навчання основ інформатики з елементами програмування студентів напрямку підготовки 6.010102 Початкова освіта. Розміщений в чотирьох друкованих посібниках ...
 • Локарєва, Галина Василівна; Петровська, Катерина Володимирівна; Lokaryeva, Halyna; Petrovska, Katerina (ЛАНДОН-ХХІ, 2013)
  Метою навчально-методичного посібника є допомога соціальним педагогам, психологам, вчителям і батькам зрозуміти дітей-неформалів і побачити в молодіжних субкультурах цікавий феномен сучасності. В посібнику розкриваються ...
 • Вагіна, Наталя Степанівна; Коваленко, Валерій Миколайович; Пастирєва, К.Ю.; Vahina, Natalya; Kovalenko, Valeriy; Pastyryeva, K. (ФОП РУПЧЕВ, 2013)
  Посібник містить матеріали навчальної обчислювальної практики: програму практики, що складена на основі освітньо-професійної програми та освітньокваліфікаційної характеристики напряму підготовки 6.040201 Математика* та ...
 • Карапетрова, Олена Володимирівна; Karapertova, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2014)
  У навчальному посібнику представлено систематизований виклад основних розділів диференціальної психології. Розкрито теоретичні підходи до пояснення причин та чинників, що визначають варіації людської психіки, відображено ...
 • Коваль, Людмила Вікторівна; Ніконенко, Тетяна Володимирівна; Koval, Lyudmila; Nikonenko, Tetyana (Ткачук О.В., 2014)
  Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів ...
 • Сердюк, Тетяна Іванівна; Serdyuk, Tetyana (Видавець Ткачук О.В., 2014)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються провідні теми курсу "Теорія і методика історико-побутового танцю", який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності Хореографія.
 • Вагіна, Наталя Степанівна; Лиходєєва, Ганна Володимирівна; Онуфрієнко, Ольга Григорівна; Vahina, Natalia; Lykhodyeyeva, Hanna; Onufriyenko, Olha (Ткачук О.В., 2015)
  Посібник підготовлений у відповідності до чинних галузевих стандартів вищої освіти та спрямований на допомогу студентам, які готуються до здобуття освітніх ступенів «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями 7.04020101 ...
 • Красножон, Олексій Борисович; Krasnozhon, Alexey (Бердянський державний педагогічний університет, 2015)
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до чинних стандартів галузі знань «Фізико-математичні науки» напряму підготовки 6.040201 Математика*. Посібник містить приклади розв’язування задач з використанням ...
 • Зайцева, Лариса Іванівна; Zaytseva, Larisa (Видавець Ткачук О.В., 2015)
  Пропонований посібник укладений відповідно до навчального плану дисципліни «Методика організації індивідуальної роботи в процесі формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності», що викладається ...