DSpace БДПУ

Кафедра прикладної психології та логопедії

Кафедра прикладної психології та логопедії

 

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Лопатіна, Ганна Олександрівна; Линдіна, Євгенія Юріївна; Анастасова, Наталя Миколаївна; Мицик, Ганна Михайлівна; Самойленко, Інна Олександрівна; Ревуцька, Олена Володимирівна; Revutska, Olena; Lopatina, Hanna; Lyndina, Evgeniya; Anastasova, Nataliya; Mytsyk, Hanna; Samoylenko, Inna (Бердянський державний педагогічний університет, 2018)
 • Линдіна, Євгенія Юріївна; Lyndina, Evgeniya (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Тхнології логопедичного обстеження» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта, ...
 • Сербова, Ольга Вікторівна; Serbova, Olha (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Психологічне консультування: юнгіанський підхід» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 ...
 • Сербова, Ольга Вікторівна; Serbova, Olha (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Артпедагогіка та арттерапія в спеціальній освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 ...
 • Старинська, Олена Віталіївна; Starynska, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Психодіагностика, консультування та корекція» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта ...
 • Сущинська, Тетяна Сергіївна; Sushchynska, Tetyana (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Основи психологічної експертизи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ...
 • Цибуляк, Наталя Юріївна; Tsybuliak, Natalia (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Арт-терапія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 231 ...
 • Цибуляк, Наталя Юріївна; Tsybuliak, Natalia (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Артпедагогіка та арттерапія в спеціальній освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 ...
 • Єфименко, Микола Миколайович; Yefymenko, Yuri (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Методологія наукового дослідження» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, ...
 • Ревуцька, Олена Володимирівна; Revutska, Olena (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Диференційна діагностика мовленнєвих вад» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, ...
 • Ревуцька, Олена Володимирівна; Revutska, Olena (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Інноваційні технології в спеціальній освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, ...
 • Линдіна, Євгенія Юріївна; Lyndina, Evgeniya (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Логопедична робота з дітьми раннього віку» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, ...
 • Лопатіна, Ганна Олександрівна; Lopatina, Hanna (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Логопедичний масаж та гімнастика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, ...
 • Ревуцька, Олена Володимирівна; Старинська, Олена Віталіївна; Revutska, Olena; Starynska, Olena (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Організація діяльності міждисциплінарної команди спеціалістів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань ...
 • Лопатіна, Ганна Олександрівна; Lopatina, Hanna (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Проектування корекційно-розвивальних програм» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, ...
 • Проскурняк, Олена Ігорівна; Proskurniak, Olena (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Психокорекція порушень інтелектуального розвитку» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 ...
 • Цибуляк, Наталя Юріївна; Tsybuliak, Natalia (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Психологічний супровід професійної діяльності спеціального педагога» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі ...
 • Сербова, Ольга Вікторівна; Serbova, Olha (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Психологічний супровід сім'ї дитини з особливими потребами» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 ...
 • Сизко, Ганна Іванівна; Syzko, Hanna (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Психологія дітей з сенсорними порушеннями» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, ...
 • Сербова, Ольга Вікторівна; Serbova, Olha (Бердянськ : БДПУ, 2019)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, ...

View more