Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Психолого-педагогічні особливості впровадження засобів мультимедіа в освітній процес підготовки фахівців енергетичної та технологічної галузей
(Одеса. Олді+, 2024) Онищенко, Сергій Вікторович
В даній статі представлений огляд питань, які пов’язані з проблемами підготовки фахівців енергетичної та технологічної галузей до освітнього процесу за допомогою засобів мультимедіа. Розкрита значущість розробки мультимедійних технологій для підготовки фахівців енергетичної та технологічної галузей до освітнього процесу. Також висвітлені питання, пов’язані з проблемами розробки мультимедійного забезпечення для підготовки до освітнього процесу, є актуальними для кожного майбутнього фахівця енергетичної та технологічної галузей. Зведені в єдине ціле як проблеми розробки, так і проблеми впровадження в освітній процес мультимедійних засобів.
Документ
Поствоєнна реабілітація сім'ї : силабус на 2023–2024 н. р. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
(БДПУ, 2023) Тургенєва, Анастасія Олександрівна
Силабус з дисципліни "Поствоєнна реабілітація сім'ї" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація" на 2023–2024 н. р.
Документ
Соціальна реабілітація : робоча програма на 2023–2024 н. р. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
(БДПУ, 2023) Петровська, Катерина Володимирівна
Робоча програма з дисципліни "Соціальна реабілітація" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація" на 2023-2024 н. р.
Документ
Поствоєнна реабілітація сім'ї : робоча програма на 2023–2024 н. р. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
(БДПУ, 2023) Тургенєва, Анастасія Олександрівна
Робоча програма з дисципліни "Поствоєнна реабілітація сім'ї" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація" на 2023-2024 н. р.
Документ
Соціальна реабіліація : силабус на 2023–2024 н. р. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
(БДПУ, 2023) Петровська, Катерина Володимирівна
Силабус з дисципліни "Соціальна реабілітація" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація" на 2023-2024 н. р.