Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/23
Назва: Сучасні підходи до розробки стандартів вищої освіти для спеціальності професійна освіта
Інші назви: Modern Approaches to the Development of Standards of Higher Education for Specialty Professional Education
Автори: Кравченко, Наталя Володимирівна
Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Антоненко, Олександр Володимирович
Alieksieieva, Hanna
Kravchenko, Nataliya
Antonenko, Oleksandr
Ключові слова: стандарт вищої освіти професійна підготовка дуальна компетентність інженер-педагог
стандарт вищої освіти професійна підготовка дуальна коstandard of higher education vocational training dual competence engineer- teacher
Дата публікації: 2017
Видавництво: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Бібліографічний опис: Алексеева, Г. М. Сучасні підходи до розробки стандартів вищої освіти для спеціальності професійна освіта [Текст] / Г. М. Алексеева, Н. В. Кравченко, О. В. Антоненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – № 2 (10). – С. 88–93.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуті сучасні підходи до питань стандартизації вищої освіти в контексті формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Визначено, щоб відповідати європейському рівню та сприяти успішній реалізації реформ в Україні необхідна зміна освітньої парадигми вищої освіти. Виявлено, що процес розроблення стандартів вищої освіти виявився більш складним і тривалим ніж це планувалося. Повільність розробки стандартів вищої освіти пояснюється недосконалістю методики розробки стандартів. З метою застосування системного підходу до створення стандартів вищої освіти для спеціальності «Професійна освіта» було обрано за основу стандартів концепцію дуальних компетентностей для інженера-педагога. Професійна дуальна діяльність майбутніх інженерів-педагогів представлена наступними дуальними компетентностями: організаційної, технологічної, управлінської. Було виокремлено інтегральну, загальні та спеціальні компетентності для випускника спеціальності «015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)». Було формульовано нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти у термінах результатів навчання, що являють собою сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей, набутих особою у процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. The article deals with modern approaches to the issues of standardization of higher education in the context of the formation of professional competence of future engineer educators. It is determined that the change in the educational paradigm of higher education is necessary to meet the European level andfacilitate the successful implementation of reforms in Ukraine. It was found that the process of developing higher education standards was more complex and lengthy than planned. The slowness of the development of higher education standards is due to the imperfection of the methodology for developing standards. In order to apply a systematic approach to the establishment of higher education standards for the profession "Professional Education", the concept of dual competencies for a teacher- engineer was chosen as the basis of standards. The professional dual activity of future engineer educators is represented by the following dual competencies: organizational, technological and managerial. Integral, general and special competencies were singled out for a graduate of the specialty "015 Professional Education (Computer Technologies)". The normative content of the training of higher education graduates in terms of learning outcomes, representing a set of knowledge, skills, skills, competences acquired by a person in the process of training in the educational professional program "Professional Education (Computer Technologies) ", which can be identified, was formulated, quantify and measure.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/23
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Alekseeva.pdf455,98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.