Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/4350
Назва: Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності
Інші назви: Conceptual principles of training future specialists in the field of nanomaterials for productive professional activity
Автори: Богданов, Ігор Тимофійович
Сичікова, Яна Олександрівна
Бардус, Ірина Олександрівна
Bogdanov, Ihor
Suchikova, Yana
Bardus, Iryna
Ключові слова: nanotechnologies
professional training
fundamentalization
productive activity
system approach
нанотехнології
професійна підготовка
фундаменталізація
продуктивна діяльність
системний підхід
Дата публікації: 2021
Видавництво: Бердянськ: БДПУ
Бібліографічний опис: Богданов І. Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності / І. Богданов, Я. Сичікова, І. Бардус // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 168-176.
Серія/номер: Педагогічні науки;2
Короткий огляд (реферат): The article is devoted to the actual problem of improving the quality of professional training of future specialists in the field of nanomaterials to productive activities, namely the development of conceptual foundations for building an appropriate methodological system. The article proposes a conceptual idea of the study, which assumes that improving the quality of training of future specialists in nanotechnology will increase under the condition of systematic philosophical-natural-mathematical fundamentalization of learning content, as well as their involvement in productive synthesis of innovative nanomaterials based on dual education. The article highlights the conceptual principles of training future specialists in the field of nanotechnology for productive professional activity. In particular, methodological and theoretical bases of development of methodical system of fundamental professional training of future specialists for productive professional activity are given. General scientific methods of cognition, as well as systemic, competence-based, activity-based, integrative, prognostic, synergetic methodological approaches are determined by the methodological foundations. The theoretical foundations of the substantiation and development of the methodological system are determined by the philosophical provisions of the theory of knowledge, the general scientific provisions of the system approach, the psychological provisions of the theory of personality, the theory of creativity, models of knowledge representation, pedagogical laws, regularities, and principles of teaching. Based on the conceptual idea and theoretical and methodological principles defined organizational and pedagogical conditions, compliance with which in developing goals, content, methods, tools and forms of teaching methodological system of fundamental training of future professionals in nanomaterials will ensure the effectiveness of the formation of their professional competence to perform productive activities.
Опис: Стаття присвячена актуальній проблемі підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної діяльності, а саме розробленню концептуальних засад побудови відповідної методичної системи. У статті запропоновано концептуальну ідею дослідження, яка передбачає, що підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі нанотехнологій підвищиться за умови системної філософського-природничо-математичної фундаменталізації змісту навчання, а також залучення до продуктивної діяльності із синтезу інноваційних зразків наноматеріалів на засадах дуальної освіти. У статті висвітлено концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі нанотехнологій до продуктивної професійної діяльності. Зокрема наведено методологічні та теоретичні засади розроблення методичної системи фундаментальної професійної підготовки майбутніх фахівців до продуктивної професійної діяльності. Методологічними засадами визначено загальнонаукові методи пізнання, а також системний, компетентнісний, діяльнісний, інтегративний, прогностичний, синергетичний методологічні підходи. Теоретичними засадами обґрунтування й розроблення методичної системи визначено філософські положення теорії пізнання, загальнонаукові положення системного підходу, психологічні положення теорії особистості, теорії творчості, моделі репрезентації знань, педагогічні закони, закономірності та принципи навчання. На основі концептуальної ідеї та теоретико-методологічних засад визначено організаційно-педагогічні умови, дотримання яких при розробленні цілей, змісту, методів, засобів та форм навчання методичної системи фундаментальної професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства забезпечить ефективність формування їхньої професійної компетентності виконувати продуктивну діяльність.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/4350
ISSN: 2412-9208
Розташовується у зібраннях:Наукові фахові видання БДПУ. Педагогічні наукиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.