Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/455
Назва: Використання мобільних додатків для формування іншомовної лексичної компетентності
Інші назви: Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation
Автори: Горбатюк, Лариса Василівна
Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Кравченко, Наталя Володимирівна
Ліпич, Вікторія Миколаївна
Розумна, Тетяна Сергіївна
Horbatyuk, Larysa
Alieksieieva, Hanna
Kravchenko, Nataliya
Lipych, Viktoriya
Rozumna, Tetyana
Ключові слова: Мобільне навчання
Іншомовна лексична компетентність
Мобільний додаток
Вища освіта
Методика навчання іноземної мови
Інформаційно-комунікаційні технології
Foreign language lexical competence
Higher education
Teaching a foreign language
Information and communication technologies
Mobile learning
Mobile application
Дата публікації: 2019
Видавництво: Journal of History Culture and Art Research
Бібліографічний опис: Horbatiuk L. Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation / L. Horbatiuk, H. Alieksieieva, N. Kravchenko, V. Lipych, T. Rozumna // Journal of History Culture and Art Research. – 2019. – Vol. 8, № 3. – Р. 113–124.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто проблему формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей, яка є основою іншомовної комунікативної компетентності і обов’язковим компонентом підготовки майбутнього фахівця. Обґрунтовано актуальність використання мобільних технологій в процесі навчання іноземної мови студентів з метою підвищення якісного рівня лексичної компетентності. Аналіз мобільних додатків для вивчення іноземної мови довів, що немає однозначного підходу до їх розроблення та впровадження, орієнтованих на специфіку майбутньої професійної діяльності студентів. У результаті дослідження були розроблені структура, функціонал і дизайн мобільного додатку для вивчення англійської мови студентами нефілологічних спеціальностей. Розроблено мобільний додаток для формування англомовної лексичної компетентності для операційної системи Android за допомогою інтегрованого середовища розробки мобільних додатків Android Studio. Експериментальна перевірка результативності застосування на заняттях з іноземної мови мобільних додатків, орієнтованих на специфіку майбутньої професійної діяльності студентів довела позитивний вплив спеціалізованих мобільних додатків на рівень володіння студентами іншомовною професійною лексикою. The article deals with the problem of foreign language lexical competence formation of non-philological specialties students, which is the basis for foreign-language communicative competence and a compulsory component of a future specialist’s training. The relevance of using mobile technologies in the process of teaching students a foreign language to increase the qualitative level of lexical competence is substantiated. The analysis of mobile applications for the study of a foreign language has shown that there is no unambiguous approach to their development and implementation, focused on the specifics of future students’ professional activities. As a result of the study, the structure, functionality, and design of a mobile application for the study of English by students of non-philological specialties were developed. A mobile application for developing the English language lexical competence for the Android operating system with the help of the integrated Android Studio mobile application development environment has been developed. Experimental testing of the effectiveness of applications in foreign language classes for mobile applications focused on the specifics of students’ future professional activities has shown the positive impact of specialized mobile applications on the level of students' knowledge of the foreign language vocabulary.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/455
ISSN: 2147-0626
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.