Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/461
Назва: Електронна підтримка в діагностиці, моніторингу та оцінці результатів освіти майбутніх соціальних педагогів
Інші назви: Electronic support in diagnostics, monitoring and evaluation of education results of future social educators
Автори: Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Чернєга, Олена Анатоліївна
Alieksieieva, Hanna
Chernieha, Olena
Ключові слова: higher education
information technologies
testing
information environment Moodle
вища освіта
професійне навчання
інформаційні технологі
тестування
інформаційне середовище Moodle
Дата публікації: 2019
Видавництво: Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»
Бібліографічний опис: Алieкsieieva H.М. Electronic support in diagnostics, monitoring and evaluation of education results of future social educators /H.М. Алieкsieieva, O.A.Chernieha // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. праць / редкол. : А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – Т. 2., вип. 62. – С. 6-10.
Короткий огляд (реферат): Issues of future social educators’ professional training at the Pedagogical University are considered in the article. Reforming of higher education in Ukraine is necessary in the context of global trends of globalization and informatization of society. Improving of its quality is a necessary condition for the development of a fully developed, competent, creative, competitive, ready for active self-knowledge and self-improvement individual. The form of organization of students’ independent work as a control of knowledge is considered and its efficiency for evaluation of future social educators’ level of knowledge, abilities and skills is determined. It has been established that the test allows not only to carry out diagnostics of the student’s level of preparation, but also has educational and organizational significance. Testing opens up the possibility to quantify objectively the level of student’s knowledge, minimizing the teacher’s subjectivity. Some aspects of the development of electronic support for the diagnosis, control and evaluation of educational outcomes of future social educators are exposed. Testing toolkit, in particular computer testing, and psychological and pedagogical aspects of computer pedagogical measurements have been analyzed. The practical experience of developing of professionally-oriented tests in the process of future social educators’ of Berdyansk State Pedagogical University training, based on the main areas of testing and the main interrelated functions (diagnostic and educational) has been considered. A “Pilot program for Personality Study”, on the basis of which 30 software shells were developed that involve the use of computer technologies for testing, questioning and surveys according to various psychological and pedagogical methods, was prepared. It is proved that Moodle’s information environment has effective functions to support future social educators’ diagnosis, control and evaluation of educational outcomes. The main distinction of Moodle is the support of modern E-learning 2.0 standards and the focus on students’ active participation in the process of knowledge formation and interaction with each other. У статті розглядаються питання професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у педагогічному університеті. Реформування вищої освіти в Україні необхідне в контексті світових тенденцій глобалізації й інформатизації суспільства. Підвищення її якості є необхідною умовою становлення всебічно розвинутої, компетентної, творчої, конкурентоспроможної, готової до активного самопізнання та самовдосконалення особистості. Розглянуто таку форму організації самостійної роботи студентів, як контроль знань та виявлено її ефективність для оцінювання рівню знань, умінь і навичок майбутніх соціальних педагогів. Установлено, що тест дозволяє не тільки проводити діагностику рівня підготовки майбутніх фахівців, але має також навчальне, виховне й організаційне значення та відкриває можливість об’єктивно і, головне, кількісно визначити рівень знань, умінь і навичок студента, зводячи до мінімуму суб’єктивізм викладача. Розкриваються деякі аспекти розробки електронної підтримки діагностики, контролю та оцінювання результатів освіти майбутніх соціальних педагогів. Проаналізовано інструментарій тестології, зокрема комп’ютерної, та психолого-педагогічні аспекти комп’ютерних педагогічних вимірювань. Розглянуто практичний досвід розробки професійно-орієнтованих тестів у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів Бердянського державного педагогічного університету, спираючись на головні напрями тестування та основні взаємозв’язані функції (діагностичну, навчальну і виховну). Підготовлено «Орієнтовну програму вивчення особистості», на основі якої було розроблено 30 програмних оболонок, що передбачали використання комп’ютерних технологій тестування, анкетування та опитування за різними психолого-педагогічними методиками. Доведено, що інформаційне середовище Moodle має ефективні функції підтримки діагностики, контролю та оцінювання результатів освіти майбутніх соціальних педагогів. Головною відмінністю Moodle є підтримка сучасних стандартів електронного мережевого навчання E-learning 2.0 та орієнтація на активне залучення студентів у процес формування знань та взаємодію між собою.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/3.pdf
http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/461
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Electronic support in diagnostics, monitoring and evaluation of education results of future social educators.pdf256,34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.