Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/468
Назва: Теоретичні аспекти формування інваріантної частини змісту навчання мовам та технологіям програмування
Інші назви: The theoretical aspects of the formation of the invariative part of the content of teaching languages and teaching programming’s technologies
Автори: Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Кравченко, Наталя Володимирівна
Горбатюк, Лариса
Антоненко, Олександр Володимирович
Овсянніков, Олександр Сергійович
Alieksieieva, Hanna
Kravchenko, Nataliya
Horbatiuk, Larysa
Antonenko, Oleksandr
Ovsyanikov, Oleksandr
Ключові слова: фахова підготовка
майбутні інженери-педагоги
інваріантний принцип
зміст дисциплін
ІКТ
мови та технології програмування
professional training
future engineers-pedagogues
invariant principle
the disciplines’ content
ICT
programming languages and technologies of programming
Дата публікації: 2019
Видавництво: Причорноморського науково-дослідний інституту економіки та інновацій
Бібліографічний опис: Алєксєєва Г. М. Теоретичні аспекти формування інваріантної частини змісту навчання мовам та технологіям програмування / Г. М. Алєксєєва, Л. В. Горбатюк, Н. В. Кравченко, О. В. Антоненко, О. С. Овсянніков // Інноваційна педагогіка: наук. журнал Причорноморського наук.-дослідн. ін-ту економіки та інновацій. – Одеса, 2019. – Вип. №13, т. 2. – С.195–199.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена одній з актуальних проблем фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів педагогічних вишів із врахуванням специфіки динамічної галузі ІКТ. Проблема запізнення знань може бути вирішена шляхом кількісних та якісних змін змісту дисциплін. У цих умовах основним завданням викладача є пошук незмінних елементів дисципліни «Мови та технології програмування» – інваріантів, які дозволять перейти від кількісних змін в методиці навчання програмуванню до якісних, що дозволить удосконалити методику навчання мовам та технологіям навчання. Розкрито протиріччями між: необхідністю удосконалення процесу формування змісту навчальних дисциплін з використанням принципу інваріантності та недостатньо сформованими теоретичними підходами до формування змісту; потребою в сучасних засобах навчання мовам та технологіям програмування та невідповідністю існуючих засобів навчання принципу інваріантності. Розглянуто процес формування змісту навчальних дисциплін засобами моделювання адаптивними системами, що дозволяє синтезувати системи, які мають можливість змінювати параметри керування та структуру системи. Для досягнення необхідного рівня якості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю повинні бути вирішені наступні завдання: облік процесів швидкої еволюції технологій, продуктів і послуг; забезпечення можливості швидкої зміни змісту дисциплін професійної підготовки; розробка нових технологій формування змісту підготовки, враховуючи специфіку динамічної галузі ІКТ. Основна увага зосереджується на процесі навчання, де регулювання змінює не тільки керуючу інформацію, але й зміст самої дисципліни. Доведено доцільність використання інваріантного принципу. На прикладі навчання мовам та технологіям програмування розкрито пошук інваріантів дисциплін, що є першочерговою задачею для формування змісту та описано механізми адаптації варіативної частини змісту дисципліни. The article is devoted to the one of the most burning problems of the professional training of the future engineers-pedagogues at high educational institutions. Considering the specifics of the dynamical scientific field of the ICT. The problem of the backwardness of the reliable and relevant educational information of the disciplines within the field of the computer technologies could be solved and accomplished with the help of the qualitative and quantitative transformations of the disciplines’ content. There is revealed the process of the formation of the educational disciplines by means of modeling with the help of the adaptive systems which gives the opportunity to synthesize the systems which have the opportunity to change the parameters of the control options and the system’s structure. The main attention is concentrated on the educational process within which the regulation changes not only the controlling information but also it changes the structure of the system. It is proved the advisability of the implementation of the invariant principle. On an example of teaching language and technologies of programming there were revealed the research of the unchangeable elements – the disciplines’ invariants, which are the most prior task for the content’s formation; also there was revealed and described the mechanism of adaptation of the invariant part of the discipline’s content.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/468
ISSN: 2663-6085
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.