Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/564
Назва: Types Of Professional Observation Skills of Future Preschool Teachers
Інші назви: Типи професійної спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
Автори: Цибуляк, Наталя Юріївна
Tsybuliak, Natalia
Ключові слова: Professional observation
Perceptive, standard, potential, and superficial
Preschool teacher
Pprofessionally important quality
Професійна спостережливість
Професійно важлива якість
Вихователь дошкільних навчальних закладів
Дата публікації: 2017
Видавництво: Science and Education
Бібліографічний опис: Tsybuliak N. Types Of professional Observation Skills of Future Preschool Teachers / N.Tsybuliak // Science and Education, 2017. – Issue. 7. – P. 16–21.
Короткий огляд (реферат): The paper presents the results of theoretical and empirical study of future preschool teachers’ professional observation skills. The latter are considered as the basis for understanding children’s personal characteristics, which makes them particularly important among the professional qualities of a preschool teacher. The following methods were applied: theoretical (analysis, synthesis, generalisation of scientific literature); empirical (observation, questioning, testing); statistical (comparative and correlation analysis); interpretative (analysis, synthesis, systematisation of the data obtained). 234 third- and fourth-year students majoring in preschool education (6.010101) became participants of the study. Professional observation skills are considered as a professionally important quality, which involves fixation and interpretation of significant, typical and even barely noticeable external demonstrations of educational process participants’ personal characteristics. It has the following functions: research, organisational, motivative, prognostic, controlling, regulatory or correctional. Professional observation skills are characterised by the following structural components: motivational and target-oriented, cognitive, operational. The data obtained have made it possible to distinguish and characterise the types of future preschool teachers’ professional observation skills (perceptive, standard, potential, and superficial). It has been found that most of the students under study have the potential type, which is manifested in their desire and ability to notice personal characteristics of children, parents and colleagues. However, they make mistakes in interpretation of these demonstrations. These peculiarities indicate the need and opportunity for purposeful development of professional observation skills at the stage of future preschool teachers’ preparation for future work.У статті представлені результати теоретичного та емпіричного вивчення професійних навичок майбутніх вихователів дошкільних закладів. Останні розглядаються як основа для розуміння особистісних особливостей дітей, що робить їх особливо важливими серед професійних якостей педагога дошкільного закладу. Застосовувались такі методи: теоретичний (аналіз, синтез, узагальнення наукової літератури); емпіричні (спостереження, опитування, тестування); статистичний (порівняльний та кореляційний аналіз); інтерпретаційний (аналіз, синтез, систематизація отриманих даних). 234 студенти третього та четвертого курсу, що спеціалізуються на дошкільній освіті (6.010101), стали учасниками дослідження. Професійні навички спостереження вважаються професійно важливою якістю, що передбачає фіксацію та інтерпретацію значущих, типових і навіть ледь помітних зовнішніх демонстрацій особистих особливостей учасників навчального процесу. Він виконує такі функції: дослідницьку, організаційну, мотиваційну, прогностичну, контрольну, регулюючу чи корекційну. Професійні навички спостереження характеризуються такими структурними компонентами: мотиваційним та цільовим, пізнавальним, операційним. Отримані дані дали змогу розрізнити та охарактеризувати типи професійних навичок майбутніх дошкільників (перцептивні, стандартні, потенційні та поверхневі). Було встановлено, що більшість досліджуваних студентів мають потенційний тип, що виявляється у їхньому бажанні та здатності помічати особисті особливості дітей, батьків та колег. Однак, вони роблять помилки в інтерпретації цих демонстрацій. Ці особливості вказують на необхідність та можливість цілеспрямованого розвитку навичок професійного спостереження на етапі підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до майбутньої роботи.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/564
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.