Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/680
Назва: Структурно-семантические особенности построения односоставных синтаксических конструкций в произведениях Л. Леоно
Інші назви: Structural and Semantic Features of the Construction of One-member Syntactic Constructions in L. Leonov’s Texts
Автори: Алєксєєва, Лариса Олександрівна
Аlekseeva, Larysa
Ключові слова: лінгвістика,
синтаксис,
односкладне речення,
безособове речення,
головний компонент односкладного речення,
предикативні одиниці.
Дата публікації: жов-2019
Видавництво: БДПУ
Бібліографічний опис: Алексеева Л. Структурно-семантические особенности построения односоставных синтаксических конструкций в произведениях Л. Леонова / Л.Алексеева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип.ХІХ. – С.175-183
Серія/номер: Філологічні науки;
Короткий огляд (реферат): Кожна синтаксична одиниця виконує певну роль при створенні зв’язності тексту, щоб надати йому виразності, оригінальності. Художній твір покликаний створити в уяві читача певний світ, викликати почуття, реакцію. Одним із засобів досягнення цієї мети є використання односкладних безособових речень, які допомагають надзвичайно точно акцентувати увагу на важливих поняттях, уникаючи багатослівності. Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних особливостей побудови безособових односкладних речень у мовотворчості Л. Леонова. У науковій роботі з’ясовано специфіку типології і структури односкладних речень, визначено основні засоби вираження синтаксичного зв’язку і смислових відношень у межах синтаксичних односкладних конструкцій, досліджено експресивно-зображальні можливості безособових речень, а також з’ясовано продуктивність наявних видів односкладних речень у творах Л. Леонова. Твори Л. Леонова зосереджені на внутрішньому світі героя, зображення якого потребує передачі всього розмаїття настроїв, вражень, переживань. Тому письменник використовує майже всі типи односкладних речень, що дозволяють йому різнобічно проаналізувати психологічний стан героїв. Емоційною насиченістю відзначаються односкладні безособові речення, які допомагають зосередити увагу читачів на діях, вчинках головних героїв, а також є виразним засобом, який посилює зв’язок із читателем, вводить його в атмосферу твору, проектуючи на нього риси героя. На основі аналізу мовного матеріалу можемо стверджувати, що безособові речення виконують у творах Л. Леонова інформативну, експресивно-видільну, оцінну (характеризуючу), прагматичну, композиційну, текстотвірну функції. Мова прозових творів Л. Леонова полягає в узгодженому різноманітті граматичних, стилістичних форм та їх значень. Велика семантична місткість, лаконізм, особлива напруженість односкладних безособових речень робить синтаксис письменника надзвичайно експресивним, виразним. Внутрішній експресивний потенціал безособових односкладних речень забезпечує текстоутворюючу функцію. Односкладні безособові речення, які використовує автор, характеризуються різноманітністю значень, варіативністю структурно-семантичних різновидів та багатством виконуваних ними стилістичних функцій і вживаються з конкретними експресивними настановами. Аналіз безособових односкладних речень у художніх творах Л. Леонова буде перспективним у подальших наукових розвідках, які досліджують порівняльний аналіз безособових конструкцій на матеріалі творів інших авторів XX ст., що дозволить розширити мовну картину світу ідиостиля Л. Леонова.
Опис: DOI 10.31494/2412-933X-2019-1-9-175-183
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/680
ISSN: 2412-933X
Розташовується у зібраннях:Наукові фахові видання БДПУ. Філологічні наукиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.