Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/715
Назва: Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з використанням платформи Arduino
Інші назви: Professional training improvement for future engineers-teachers of computer profile with the use of Arduino platforms
Автори: Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Горбатюк, Лариса Василівна
Антоненко, Олександр Володимирович
Alieksieieva, Hanna
Horbatyuk, Larysa
Antonenko, Oleksandr
Ключові слова: професійна підготовка
інженер-педагог
зміст та форми навчання
Arduino
professional training
engineer-teacher
content and forms of training
Arduino
Дата публікації: 2019
Видавництво: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Бібліографічний опис: Алєксєєва Г. М. Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з використанням платформи ARDUINO / Г. М. Алєксєєва, О. В. Антоненко, Л. В. Горбатюк // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : Дрогобицький держ. пед. унів-т ім. Івана Франка. – 2019. – №2 (169), 2019 – С.64-70.
Серія/номер: 2 (169);
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто окремі практичні аспекти використання платформи Arduino в процесі професійної підготовки фахівців комп’ютерного профілю. Для виявлення можливих складових змісту підготовки фахівців проведено он-лайн анкетування серед людей з вадами зору («Google Форми») та оф-лайн анкетування, у якому брали участь респонденти Учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих м. Бердянськ. Серед існуючих форм навчання обрано лабораторне заняття, як форму, яка максимально наближає навчальний процес до практичної діяльності, націлена на розв'язування експериментальних задач, на збільшення зацікавленості студентів та сприяє підвищенню якості їх навчання. Розглянуто практичний досвід використання платформи Arduino при вивченні дисципліни «Основи автоматизованих систем проектування» студентами Бердянського державного педагогічного університету на прикладі розробки засобів позиціонування в координатному просторі, що є продовженням досліджень в рамках міжнародного співробітництва БДПУ та Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика). The article discusses some practical aspects of using the Arduino platform in the process of professional training of computer specialists. The analysis of pedagogical literature, scientific research on the problem of introducing information and communication technologies in the educational process and the experience of national and international higher education institutions has shown that the training of future engineers-teachers has not paid enough attention to the use of the Arduino platform in the study process of computer disciplines. To identify possible components of the future engineers-teachers’ training content, it was experimentally proved the feasibility of positioning means developing in the coordinate space using Arduino. An online questionnaire was conducted for people with visual impairment ("Google Forms") and an online questionnaire, which was attended by respondents from the Educational and Production Enterprise of the Ukrainian Society of the Blind in Berdiansk. Among the existing forms of training, laboratory work is selected as a form that maximally brings the learning process closer to practical activity, aims at solving experimental tasks, increasing the interest of students, and contributes to improving the quality of their learning. The practical experience of using the Arduino platform in studying the discipline "Fundamentals of automated design systems" by students of Berdiansk State Pedagogical University is considered on the example of positioning means developing in the coordinate space, which is a continuation of the research within the framework of international cooperation between BSPU and the Honored Autonomous University of Puebla (Mexico). The content of the discipline includes laboratory works: "Connecting the ultrasound range finder to the Arduino board"; "Connecting the audio signal sensor and buttons to the Arduino board", which are of a research nature, which is part of the research work of the Department of Computer Technologies in Management, Education and Informatics of the Faculty of Physics and Mathematics, Computer and Technological Education of BSPU. For the information provision of the discipline, the methodical recommendations "Using the web simulator Arduino Tinkercad" were developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/715
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.