Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/730
Назва: Критерії сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності
Інші назви: Criteria of formation of readiness of the future mathematics teachers to innovative pedagogical activity
Автори: Ачкан, Віталій Валентинович
Achkan, Vitaliy
Ключові слова: Готовність до інноваційної педагогічної діяльності
Критерії
Показники та рівні готовності до інноваційної педагогічної діяльності
Readiness to innovative pedagogical activity
Criteria
Indicators and levels of readiness to innovative pedagogical activity
Дата публікації: 2017
Видавництво: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Бібліографічний опис: Ачкан В. В. Критерії сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності / Віталій Ачкан // Фізико-математична освіта; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Сумський держ. пед. унів-т ім. А.С. Макаренка. – 2017. - Вип. 4 (14). – С.18-22.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто проблему перевірки сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності. Для ефективного здійснення такої перевірки у статті запропоновано поняття “критерії сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності”, виділено та охарактеризовано п’ять критеріїв: мотиваційно-ціннісний, емоційно-вольовий, когнітивний, операційно-діяльнісний та оцінювально-рефлексивний. Співвідношення та ступінь прояву критеріїв і показників дозволили виокремити чотири рівні готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності: пасивний, репродуктивний, усвідомлено-конструктивний та творчо-дослідницький. На прикладі репродуктивного рівня охарактеризовано сформованість готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності за мотиваційно-ціннісним, емоційно-вольовим, когнітивним, операційно-діяльнісним та оцінювально-рефлексивним критеріями.
Опис: The article describes the problem of check of readiness of the future mathematics teachers to innovative teaching activities. For the effective implementation of such verification, the paper proposed the concept of "criteria of formation of readiness of the future mathematics teachers to innovative pedagogical activity", isolated and characterized five criteria: motivational value, emotional and volitional, cognitive, operational-active and evaluative-reflexive. The correlation and degree of manifestation of criteria and indicators allowed to identify four levels of readiness of the future mathematics teachers to innovative pedagogical activity: passive, reproductive, consciously constructive and creative research. For example, the reproductive level is characterized by the formation of readiness of future teachers of mathematics for innovative pedagogical activity on the motivational value, emotional and volitional, cognitive, operational-activity and assessment and reflective criteria.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/730
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.