Наукові видання БДПУ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я студентської молоді

Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції

Актуальні питання науки

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Мова і соціум: етнокультурний аспект

Матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції

Освіта і суспільство

Міжнародний збірник наукових праць

Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції

Світова наука: проблеми, перспективи, інновації

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

Стратегії розвитку сучасної освіти і науки

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Сучасний науковий потенціал

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Інноваційні процеси в науці та освіті

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій