Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/807
Назва: Семантико-стилистические особенности функционирования сложных многочленных конструкций в идиостиле И. Тургенева
Інші назви: Semantic and stylistic features of the functioning of complex multicomponent structures in I. Turgenev’s idiostyle
Автори: Алєксєєва, Лариса Олександрівна
Аlekseeva, Larysa
Ключові слова: лінгвістика,
синтаксис,
складне речення,
складні багаточленні конструкції,
предикативні одиниці,
складні багаточленні речення з різними видами звʼязку.
Дата публікації: гру-2018
Видавництво: Видавничий будинок ММД
Бібліографічний опис: Алексеева Л. Семантико-стилистические особенности функционирования сложных многочленних конструкций в идиостиле И. Тургенева / Л. Алексеева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. 17. – С.36-45
Серія/номер: Філологічні науки;
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено дослідженню семантико-стилістичних особливостей функціонування складних багаточленних речень у мовотворчості І. Тургенєва. У науковій роботі з’ясовано специфіку типології і структури складних багаточленних конструкцій, визначено основні засоби вираження синтаксичного зв’язку і смислових відношень між частинами складних речень, досліджено експресивно-зображальні можливості складних структур, а також продуктивність наявних видів складних багаточленних речень в оповіданнях І. Тургенєва. Багаточленні складні синтаксичні структури, що мають ієрархічну будову і змістовну семантичну структуру, призначені для місткої передачі складного комунікативного завдання. Їх конструювання визначається бажанням письменника представити якомога більше інформації у відносно закінченому єдиному синтаксичному комплексі. Інтерес до творчості класика російської літератури можна пояснити не лише тим, що він майстер “словесного живопису”, але й тим, що багатство тургенєвської мови включає яскраві образні багаточленні синтаксичні структури. Детальний аналіз складних самобутніх синтаксичних конструкцій письменника допомагає розуміти не лише загальний зміст художніх текстів, але і розширювати навички володіння російською літературною мовою. Роль складних багаточленних речень у творах І. Тургенєва визначається трьома основними функціями: інформативною, прагматичною, характеризуючою (оцінною). Поетичність мови прозових творів І. Тургенєва полягає в узгодженому різноманітті граматичних, стилістичних форм та їх значень. Внутрішній експресивний потенціал складних багаточленних речень забезпечує текстоутворюючу функцію, яка є близькою до надфразової єдності тексту. Аналіз складних багаточленних речень у художніх творах І. Тургенєва буде перспективним у подальших наукових розвідках, які досліджують порівняльний аналіз складних багаточленних структур на матеріалі творів інших авторів XIX ст., що дозволить розширити мовну картину світу ідиостиля І. Тургенєва.
Опис: DOI 10.31494/2412-933Х-2018-1-7-36-45
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/807
ISSN: 2412-933X
Розташовується у зібраннях:Наукові фахові видання БДПУ. Філологічні наукиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.