Наукові видання БДПУ Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я студентської молоді

Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції

Мова і соціум: етнокультурний аспект

Матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції

Освіта і суспільство

Міжнародний збірник наукових праць

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти

ІV Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференція

Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

Стратегії розвитку сучасної освіти і науки

Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції