Соціально-педагогічні умови формування готовності здобувачів закладів професійно-технічної освіти до волонтерської діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано сутність волонтерської діяльності як соціально-педагогічної проблеми та схарактеризувати основні види і напрямки волонтерської діяльності в соціально-педагогічній роботі закладу професійно-технічної освіти; досліджено соціально-педагогічні умови формування готовності здобувачів закладів професійно-технічної освіти до волонтерської діяльності; розроблено та експериментально перевірити програму експериментальної роботи з формування готовності до волонтерської діяльності у здобувачів закладів професійно-технічної освіти; розроблено рекомендації для закладів професійно-технічної освіти з формування готовності до волонтерської діяльності здобувачів.
Опис
The qualification work analyzes the essence of volunteer activity as a socio-pedagogical problem and characterizes the main types and directions of volunteer activity in the socio-pedagogical work of the institution of vocational education; the socio-pedagogical conditions for the formation of the readiness of applicants for vocational education institutions for volunteer activities were investigated; developed and experimentally tested a program of experimental work on the formation of readiness for volunteer activities in applicants for vocational education; developed recommendations for vocational education institutions on the formation of readiness for volunteer activities of applicants.
Ключові слова
волонтерство, види і напрями волонтерської діяльності, умови формування готовності до волонтерської діяльності, volunteering, types and directions of volunteer activity, conditions of formation of readiness for volunteer activity
Бібліографічний опис
Межуєва Л. Соціально-педагогічні умови формування готовності здобувачів закладів професійно-технічної освіти до волонтерської діяльності : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Попова. – БДПУ, 2023. – 99 с.