Потенціал неформальної освіти в контексті формування професіоналізму майбутніх фахівців із соціальної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі визначено сутність та форми неформальної освіти; проаналізовано особливості та переваги "МООС" як форми неформальної освіти; здійснено дослідження здобуття неформальної освіти майбутніми фахівцями з соціальної роботи БДПУ; роброблено гайд з "МООС" для майбутніх фахівців із соціальної роботи.
Опис
The qualification work defines the essence and forms of non-formal education; the features and advantages of MOOС as a form of non-formal education are analyzed; a study of non-formal education by future specialists in social work of the BSPU was carried out; a guide was made from MOOС for future social work specialists.
Ключові слова
неформальна освіта, фахівець із соціальної роботи, масові відкриті онлайн курси, гайд, non-formal education, specialist in social work, mass open online courses, guide
Бібліографічний опис
Сердюченко А. Потенціал неформальної освіти в контексті формування професіоналізму майбутніх фахівців із соціальної роботи :кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. К. Петровська. – БДПУ, 2023. – 120 с.