Використання арт-терапевтичних підходів у соціально-педагогічній діяльності закладів позашкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі схарактеризовано роль арт-терапії у соціально-педагогічній діяльності; визначено класифікацію та специфіку основних форм арт-терапії в системі соціально-педагогічної роботи; досліджено особливості використання арт-терапевтичних підходів у роботі з дітьми молодшого шкільного віку в системі позашкільної освіти; експериментально перевірено ефективність арт-терапевтичних підходів на формування емоційного благополуччя дітей молодшого шкільного віку в умовах закладу позашкільної освіти; розроблено щодо використання арт-терапевтичних підходів у формуванні емоційного благополуччя в контексті соціально-педагогічної роботи закладів позашкільної освіти.
Опис
The qualification work characterizes the role of art therapy in social and pedagogical activity; the classification and specificity of the main forms of art therapy in the system of social and pedagogical work are determined; the features of using art-therapeutic approaches in working with children of primary school age in the system of out-of-school education are investigated; the effectiveness of art-therapeutic approaches to the formation of the emotional well-being of primary school children in the conditions of out-of-school education has been experimentally tested; developed on the use of art-therapeutic approaches in the formation of emotional well-being in the context of the social and pedagogical work of out-of-school education institutions.
Ключові слова
арт-терапія, соціально-педагогічна робота, діти молодшого шкільного віку, заклад позашкільної освіти, емоційне благополуччя, art therapy, social and pedagogical work, children of primary school age, institution of out-of-school education, emotional well-being
Бібліографічний опис
Лупна О. Використання арт-терапевтичних підходів у соціально-педагогічній діяльності закладів позашкільної освіти : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Попова. – БДПУ, 2023. – 108 с.