Методика використання у старшій школі інтерактивних опорних конспектів з механіки в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена висвітленню сутності та методичних особливостей і створення і застосування опорних конспектів у дистанційному навчанні фізики в сучасній загальноосвітній школі. Авторкою запропоновано алгоритм розробки опорного конспекту з теми "Другий закон Ньютона" за допомогою графічного пакету Adobe Photoshop та онлайн-платформи для створення презентацій Canva. Розроблено методичні рекомендації створення і застосування опорних конспектів в процесі викладання тем розділу «Механіка».
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, метод візуалізації і кодування інформації, платформа Canva, механіка, Adobe Photoshop
Бібліографічний опис
Сенів М. Методика використання у старшій школі інтерактивних опорних конспектів з механіки в умовах дистанційного навчання : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра: спец. 014 Середня освіта (Фізика) / наук. кер. О. Школа. – БДПУ, 2022. – 53 с.