Використання цифрових технологій при вивченні теми “Постійний електричний струм” у старшій профільній школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена теоретичному обґрунтованню і розробці методичних шляхів формування предметної компетентності учнів з електродинаміки засобами цифрових технологій, що сприяє підвищенню пізнавального інтересу, якості освітніх результатів та всебічному розвитку особистості школярів. Автором розроблено навчально-методичні матеріали з формування предметної компетентності учнів з електродинаміки засобами цифрових технологій, а також моніторингу рівня її сформованості.
Опис
Ключові слова
старша профільна школа, шкільний курс фізики, цифрові технології, предметна компетентність, електродинаміка, закони електричного струму
Бібліографічний опис
Бондаренко В. Використання цифрових технологій при вивченні теми “Постійний електричний струм” у старшій профільній школі : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра: спец. 014 Середня освіта (Фізика) / наук. кер. О. Школа. – БДПУ, 2022. – 82 с.