Організація правового виховання здобувачів закладу загальної середньої освіти як напрям професійної діяльності соціального педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У каліфікаційній роботі виявлено ступінь дослідження проблеми правового виховання здобувачів закладу загальної середньої освіти. Розкрито сутність та структуру правової культури здобувачів закладу загальної середньої освіти. Визначено рівень правової культури здобувачів закладу загальної середньої освіти. Розроблено, теоретично обґрунтувати соціально-педагогічну модель правовиховної роботи в закладі загальної середньої освіти.
Опис
Ключові слова
правове виховання, правове виховання здобувачів ЗЗСО, правова культура, соціально-педагогічна модель правовиховної роботи в ЗЗСО
Бібліографічний опис
Лопатніченко О. Організація правового виховання здобувачів закладу загальної середньої освіти як напрям професійної діяльності соціального педагога : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. Анастасія Тургенєва. - БДПУ, 2022. - 106 с.