З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в газетному стилі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стилістичні вимоги сучасного суспільства найповніше віддзеркалює мова засобів масової інформації. Зокрема, мова газет дає невичерпний матеріал для спостереження за виражальними засобами сучасної української мови, особливе місце серед яких посідають з’ясувальні складнопідрядні речення.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в газетному стилі / Е. В. Олійник // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ: БДПУ, 2020. - С. 68-70.