Особливості вживання текстоцентричних значень лексем добро і зло як похідних від основного і витворених на ґрунті певних контекстуальних обставин в українській прозі другої половини ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Текстроцентричні значення співвідносяться з лексицентричними як їх поширювальні і є зумовленими контекстуальним оточенням.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Поплаухіна Ю. В. Особливості вживання текстоцентричних значень лексем добро і зло як похідних від основного і витворених на ґрунті певних контекстуальних обставин в українській прозі другої половини ХХ століття / Ю. В. Поплаухіна // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2020. - С. 78-81.